De Stralende Vlinder

Praktijk voor Natuurgeneeskundige Therapie


 

Mijn naam is Dineke. Mocht je na het bekijken van deze website geïnteresseerd zijn, of heb je een vraag, mail dan gerust. info@destralendevlinder.nl

Praktijk de Stalende Vlinder, Nijkerk

Behandelvormen

De hoofd behandelvorm is energetische therapie.  Deze therapie komt voor vergoeding in aanmerking als u hiervoor verzekerd bent.

Energetische therapie

Bij energetische therapie maak ik gebruik van het energieveld van de mens. Als energie niet lekker stroomt door bijvoorbeeld een blokkade, kan ik de blokkade opsporen en weghalen. Een blokkade kan optreden door een lichamelijke storing (zoals een val) of door een emotionele klacht  (zoals gebrek aan zelfvertrouwen). Ook kan ik een energiestroom op gang brengen of versterken.

Gronden

Elke behandeling, begin ik met gronden. Hierbij zorg ik dat de cliënt goed in contact komt met de aarde om energie via de wortelchakra en de voeten af te kunnen voeren. Ook wordt de cliënt zich hierdoor meer bewust van zijn lichaam en kan hij bewuster gevoelens waarnemen. Cliënten geven vaak aan dat er rust komt in hun hoofd en dat ze zich meer ontspannen voelen. Een goede gronding zorgt ook voor een betere slaap.

Aura therapie

Het energieveld, de aura, bestaat uit meerdere lagen. Deze lagen kunnen vervuild zijn, energieleeg zijn of gaten bevatten waardoor energie niet kan stromen of weg lekt. Hierdoor kunnen mensen last hebben van erge moeheid, en kunnen zij lichamelijke en emotionele klachten krijgen. Met auratherapie wordt de aura gereinigd, geheeld en voorzien van energie. Aan het einde van de behandeling, geef ik ook altijd een extra beschermlaag mee. 

Vooral ook  hooggevoelige kinderen varen hier wel bij. Zij zijn vaak behoorlijk onderhevig aan allerlei prikkels uit hun omgeving zoals sfeer, drukke klassen waar van alles gebeurd en emoties van anderen en van hun zelf. Zij kunnen daar dan druk van worden. Door de extra beschermlaag heeft het kind minder last van de prikkels. Ze dringen minder door waardoor het kind rustiger is.

Chakra therapie

Chakra's zijn grote wielen van energie. Elke chakra voorziet een bepaald deel van het lichaam met de bijbehorende organen en de aura van energie. Elk chakra is ook verbonden met een emotioneel thema zoals  o.a. vertrouwen, kunnen genieten, zelfvertrouwen, liefde geven en kunnen ontvangen, zich durven uiten, etc. Als een chakra uit balans is door emotionele klachten, dan kunnen er lichamelijk klachten optreden die gerelateerd zijn aan het bijbehorende chakra. Mensen die in het dagelijks leven moeilijk dingen los kunnen laten, kunnen bijvoorbeeld last krijgen van obstipatie. Of mensen die zich niet durven uiten en een boel moeten slikken, kunnen last krijgen van hun keel of nek. Het omgekeerde kan ook dat door een lichamelijke klacht, emotionele klachten worden ontwikkeld die gerelateerd zijn aan een bepaalde chakra. Zo kan iemand die bijvoorbeeld is gevallen op zijn stuit, het gevoel van basisvertrouwen kwijt raken of ineens veel meer gaan piekeren. Met chakra therapie worden de chakra's gereinigd, in balans gebracht en voorzien van energie.

Body Drum Release

Bij body drum release wordt er afwisselend geklopt op beide kanten van het lichaam. Hierdoor worden beide hersenhelften geprikkeld net als bij de REM-slaap waarbij de ogen snel heen en weer gaan. Tijdens deze fase worden dagelijkse spanningen verwerkt en krijgen emotionele waarnemingen een plekje. Doordat spanningen worden losgelaten, ontstaat er ruimte in het hoofd en kunnen er inzichten naar boven komen. Meestal raakt de cliënt ook diep ontspannen.

Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR)

EMDR staat voor Eye Movement Desensitization and Reprocessing. Letterlijk vertaald betekent het: door oogbeweging minder gevoelig worden en opnieuw verwerken. Iedere gebeurtenis die als herinnering een blijvend negatief effect op iemands leven heeft, wordt traumatisch genoemd. Typisch voor een traumatische herinnering zijn de hevige emoties, de levendige beelden en de fysieke reacties daarop. Deze herinneringen worden telkens weer geactiveerd in situaties die lijken op die tijdens de traumatische gebeurtenis. Zo kan later een geluid dat je hoort, een geur die je ruikt, of een beeld dat je ziet, de beelden en de gevoelens aan die gebeurtenis weer levendig terugbrengen. Inclusief alle lichamelijke reacties van toen. Deze behandelmethode wordt in Nederland bij volwassenen toegepast sinds 1994 en bij kinderen en jongeren sinds 2000. Bij EMDR worden elementen van verschillende gangbare therapievormen gecombineerd met beurtelings stimulatie van beide hersenhelften. Zo wordt de informatie-verwerking in de hersenen gestimuleerd. (bron: EMDR

De beurtelingse stimulatie van beide hersenhelften gebeurd door geluidtikjes in de oren, het volgen van mijn vingers met de ogen, tikjes op de knieën, of tikjes aan de binnenkant van de handen.

Holistische EMDR

Bij holistische emdr maak ik gebruik van het Hoger Zelf van de cliënt om te bepalen welk trauma eerst geheald mag worden. Het kan zelfs zijn dat het dan gaat om een niet herinnerd trauma. Door een stukje hypnose kom je dan bij de leeftijd uit waar je moet zijn. Ook maak ik bij holistische emdr gebruik van de voeten om nog beter in het hier en nu te blijven en van oliën of edelstenen.

Emotional Freedom Techniques (EFT)

EFT is eigenlijk het zelfde als accupressuur waarbij op de meridiaanpunten wordt geklopt. Als iemand bijvoorbeeld angstig is het bij het zien van een hond, kan diegene zich misselijk gaan voelen en een drukkend gevoel waarnemen in het borstgebied. De meridianen die  corresponderen met de organen of plekken waar het vervelende gevoel zit, stageneren dan. Door tijdens het zeggen van bijvoorbeeld het woord 'hond' te kloppen op de bijbehorende meridiaanpunten, gaan de meridianen weer stromen. Hierdoor wordt de link tussen het woord hond en het rotgevoel verbroken. Ik heb ook kinderen behandeld met EFT die bang waren om een bepaalde nachtmerrie terug te krijgen. En volwassenen die zich na het terug denken aan een nare herinnering, steeds weer rottig voelden. Zij kregen na de behandeling met EFT een neutraal gevoel bij het terugdenken aan de bepaalde gebeurtenis of angst.

Spiritual Response Therapy (SRT)

SRT helpt je om belemmerende patronen en triggers op te sporen en te verwijderen waardoor je geholpen wordt om positieve veranderingen te bewerkstelligen. Belemmerende patronen herken je door steeds in de zelfde ongewenste situaties terecht te komen. Triggers herken je door onverwachte emotionele reacties van jezelf. De oorzaken kunnen in een ver verleden liggen. Met SRT worden de oorzaken gezuiverd zodat je weer verder kunt. Je moet dan nog wel zelf het oude patroon vervangen door een positieve nieuwe verandering, maar dat gaat een stuk makkelijker zonder alle emotionele ballast.

Spiritual Restructering

Met Spiritual restructering worden energetische correcties uitgevoerd aan o.a. botten, spieren en organen. Oude negatieve energiën die nog opgeslagen zijn in bijvoorbeeld de spieren, worden ook gezuiverd. Soms hebben mensen na deze behandeling 1 of 2 dagen wat spierpijn. 

Matrixmethode

Met matrix coaching verander je het gevoel dat opgeroepen wordt door een bepaalde belevenis. Hierbij kan de belevenis wel al hebben plaats gevonden, maar dat hoeft niet. Bijvoorbeeld zoals bij kinderen die er erg tegen op zien om op schoolkamp te gaan of mensen die tegen een vliegreis op zien.

Als een bepaald gebeurtenis wel heeft plaats gevonden zoals bijvoorbeeld een aanrijding bij het invoegen op de snelweg, kan dit ervoor zorgen dat iemand niet meer de snelweg op durft. Met matrix coaching verander je de beleving en het gevoel bij de ervaring. Hierdoor voelt de situatie neutraal aan en kan iemand weer verder.

Bij Matrix coaching maak ik gebruik van de oplossingsstrategieën van de cliënt zelf.


Klankschalen

lees verder...

Familieopstellingen

Een (familie)opstelling laat zonder veel woorden, zien welke plek we in ons huidige gezin, onze familie van herkomst of een ander systeem, zoals bijv. een sportvereniging, koor, afdeling van het werk etc., innemen. Opstellingen helpen om tot dan toe onbewuste of half bewuste verbanden te zien én hoe we ons liefdevol los kunnen maken uit de zo genoemde verstrikkingen, die in het dagelijks leven belemmerend werken. Deze verstrikkingen worden onbewust van generatie op generatie overgedragen.

Aquarius Angels Healing

Deze healing kan extra worden toegevoegd aan de energetische behandeling. Deze lichte en krachtige therapie richt zich op het helen van oude patronen en gebeurtenissen.  

Acces Bars

Bij Acces Bars maak ik gebruik van 32 drukpunten op het hoofd die ik weer laat doorstromen. Door onbewuste belemmerende overtuigingen kan de energie stagneren. Door deze behandeling kunnen de onbewuste belemmeringen die zich voor doen op het moment van behandelen, los gelaten worden. Hierdoor raken mensen meer ontspannen en merken dat op verschillende gebieden het leven soepeler verloopt. Mensen kunnen bijvoorbeeld wat makkelijker controle loslaten en wat meer op hun intuïtie vertrouwen.